• https://www.facebook.com/Alternatif-Boya-1451927845029096/?fref=ts
  • https://twitter.com/alternatifboya?lang=tr
                                                                                                                                                                   

Toz Boyada Kalite Kontrol

Toz Boyada Kalite Kontrol

Toz boyalar kullanıldığı ortamlarda maruz kalabileceği etkenler (darbe, kimyasallar, UV ışınları, nem v.b) göz önünde bulundurularak bazı testlere tabi tutulular. Bu test sonuçlarına göre dayanımları ve uygulama bilgileri elde edilir.

Görünüm Testleri

Yüzey Görünümü: Tam kürlenmiş ve uygun film kalınlığındaki boyalı yüzey göz ile kontrol edilir. Bit, krater, pus, portakallılık gibi uygunsuzlukların olmadığından emin olunur.

Parlaklık: Parlaklık ölçer cihazı ile 20 derece, 60 derece ve 85 derece olarak üç farklı açıda ölçülür. 60 derece açısı tüm boya çeşitleri için kullanılmaktadır ancak yüksek parlaklık durumunda 20 derece, düşük matlık durumunda ise 85 derece tercih edilmelidir.

Pusluluk: Parlaklık ölçer cihazı ile 20 derece açıda ölçülür.

Portakallılık: Powder Coating Instute tarafından hazırlanmış 1 den 10’a kadar numaralandırılmış portakallı yüzeylere göre değerlendirme yapılır. 1 en portakallı yüzey, 10 ise en iyi yüzeydir.

Uyuşmazlık Testi: İki farklı parti toz boyanın karışması sonucu oluşabilecek puslanma miktarı ölçülür.

Renk: Renk ölçüm cihazı ile ölçülür. Test edilen numune ile, referans kabul edilen numune arasındaki değerlerinin sayısal farkının hesaplanması ile kontrol edilir.

Fiziksel Testler

Film Kalınlığı: Metal yüzey üzerindeki toz boyanın özel cihazlar ile film kalınlığı ölçülür. Birimi mikron’dur. Düz boyalarda ortalama 70 mikron, pütürlü boyalarda 90 mikron uygulama tavsiye edilir.

Konik Bükme Testi: Belirli şartlar altında boya uygulanan yüzeyin, konik şekilde deforme edilmesi sonucu, boyada oluşan çatlama miktarı ve boya filminin yüzeyden kalkma miktarının ölçülmesi ile boyanın esnekliğinin kontrol edilmesidir.

Darbe Testi: Belirli şartlar altında serbest düşen ağırlığın, boyanın yüzeyinde oluşturduğu çatlama ve boyanın yüzeyden kalkma oranının ölçülmesi ile boyanın esnekliğinin kontrol edilmesidir.

Yapışma Testi: Boyalı yüzeyde film üzerine, dik açıyla kafes şeklinde kesikler oluşturulması ve standarda uygun yapışkan bant ile bu kesikli boya filminin yüzeyden kalkmasının kontrol edilmesidir.

Cupping Test: Boyanın esnekliğinin ve yapışma özelliğinin kontrol edilmesi için kullanılan test metodudur. 20mm çapındaki çelik küre test plakasının boyasız olan yüzeyinde ittirilerek, boyalı olan yüzey deforme edilir. Boyalı yüzeyde ilk çatlak oluşana veya yüzeyden boya kalkana kadar devam edilir.

Sertlik Ölçümü: Boyalı yüzeyin sertliği Kalem Sertliği ve Bucholz Sertliği standartlarına göre ölçülür.

Tanecik Boyutu Dağılımı: Lazer ışını ile boyanın içinde, her tane boyutundan ne oranda olduğu ölçülür. Bunun yanında en iri tane boyutu ve ortalama tane boyutu gibi verilerde elde edilir.

Diğer Testler

Tuzlu Su Sisi Testi: Boyalı yüzeylerin korozyon dayanımının kontrol edilmesi için geliştirilmiş test metodudur. Boyalar metallere korozyon dayanımı katmaktadır. Bu test hızlandırılmış korozyon testidir.
Testin süresi yüzey işlem çeşidi ve boyanın özelliklerine göre değişebilir.

Nem Testi: Kapalı nem testi kabininde belli bir süre sabit şartlarda boyalı yüzeyin nem dayanımı ölçülür.

Kaynar Su Testi: Boyalı malzemenin belli bir süre içinde (2 saat) kaynar su dayanımı kontrol edilir.

MEK Testi (Metil Etil Keton): MEK ile ıslatılmış pamuk boyalı yüzeye sürülür. Sürülen yüzeydeki parlaklık kaybı, yumuşama ve soyulma boyanın kimyasal dayanımı ile ilgili bilgi verir. Bu test ayrıca boyanın kürlenmesi konusunda da fikir verebilir.

Sararma Direnci: Toz boyanın normal kürlenme sıcaklığı ve süresinden daha yüksek sıcaklık ve sürede kürlenmesi sonucu oluşan renk değişiminin ölçümüdür.