• https://www.facebook.com/Alternatif-Boya-1451927845029096/?fref=ts
  • https://twitter.com/alternatifboya?lang=tr
                                                                                                                                                                   

Toz Boya Üretimi

TOZ BOYA ÜRETİMİ VE KALİTE KONTROL

Toz Boya Üretimi
Termoset toz boyalar pigment, katkı ve dolgu malzemelerinin, reçine ve sertleştirici içerisinde karıştırılmasıyla oluşurlar.

Toz boya üretimi yedi aşamada gerçekleşir.

  •  Formülasyona göre hammaddelerin tartılması
  •  Ön karışım
  •  Ekstrüzyon
  •  Soğutma ve kırma (ekstruderden çıkan cipslerin kırılması)
  •  Öğütme ve sınıflandırma
  •  Eleme
  •  Paketleme

Ön Karışım
Ön karışımda, ürünün formülasyonuna göre tartılan hammaddeler ekstrudere girmeden önce homojen kuru karışım haline getirilir. Olası renk düzeltmeleri üretimin bu aşamasında yapılır.
Ekstruzyon – Soğutma ve Kırma
Ön karışımı yapılan hammaddeler ekstruderden geçirilir ve erime, karışma ve ezme aşamalarına tabi tutulur. Ön karışımın eriyik haline gelmesi için gerekli olan enerji ekstruder çeperinin ısıtılması sayesinde elde edilir. Ekstruder ağzından eriyik halinde çıkan yarı mamul silindirlerle ezilerek soğutma bandına ulaştırılır. Soğutma işlemi bandın hava veya soğuk su ile soğutulması sayesinde gerçekleşir. Soğuyarak kırılgan hale gelen malzeme kırıcılar vasıtasıyla öğütmeye uygun cips haline getirilir.
Öğütme ve Sınıflandırma
Ekstruderden çıkan ve soğutularak kırılan cipsler değirmene taşınır ve burada öğütülür. Değirmen içindeki sınıflandırıcı sayesinde tanecik boyutu kontrol edilir. İstenilen boyuttaki taneler fan aracılığıyla ince tanelerin ayrıştırıldığı siklona beslenir. Siklonda ayrılan ince taneler atılmak veya tekrar işlenmek üzere toz toplama filtrelerine gönderilir. İstenilen boyuttaki taneler ise kutulamadan önceki son işlem olan eleklere iletilir.

Eleme ve Paketleme
Değirmen sınıflandırıcısından kaçan iri taneler paketleme yapılmadan önce elekten geçirilmek suretiyle ayıklanır. Elekten geçirilen toz boyalar istenilen miktarlarda tartılarak hava ve nem almayacak şekilde paketlenir.